Ludwik Braille

Witamy na stronie internetowej poświęconej 200 rocznicy urodzin Ludwika Braille'a w Polsce. Właśnie rocznica tego doniosłego wydarzenia dla wszystkich niewidomych na całym świecie oraz ich przyjaciół powinna naszym zdaniem stać się czasem szczególnego uhonorowania tak wybitnego człowieka dzięki wynalazkowi, którego miliony niewidomych na całym świecie przez prawie 200 lat mogą mieć ułatwiony dostęp do słowa pisanego. Rok 2009 Europejska Unia Niewidomych - EBU ogłosiła rokiem Ludwika Braille. Działania Polskiego Związku Niewidomych wpisują się w europejskie obchody tego ważnego dla nas wydarzenia zwłaszcza poprzez działania Biblioteki Centralnej PZN - głównego koordynatora tych obchodów w Polsce.

Mamy nadzieję, że niniejsza strona internetowa przybliży Państwu postać Ludwika Braille'a, wynalezione przez niego pismo a także problematykę osób niewidomych zwłaszcza w ich problemach edukacyjnych, czytelniczych i dostępu do informacji. Zdajemy sobie sprawę, że zamieszczone materiały nie są kompletne i stanowią jedynie źródło podstawowych informacji na temat problematyki brajlowskiej. Zapraszamy do kontaktu i współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych i Biblioteką Centralną PZN.
Alfabet brajla