Aktualności


Zaproszenie

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych oraz Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zapraszają do udziału w konferencji naukowej "Niewidomi w świecie książek i bibliotek", która odbędzie się w dniach 9-11 września 2009 roku w Centrum Edukacji Statystycznej w Jachrance (81) koło Warszawy.
Pełny koszt udziału w konferencji to 300 PLN.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 31 lipca 2009 roku.
Liczba miejsc ograniczona.

Pobierz formularz zgłoszeniowy i orzejdź do programu konferencji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać do Biblioteki Centralnej PZN
ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa
tel/fax 022 635 33 20
E-mail biblioteka@bcpzn.pl

Wystawa w Łodzi
"Patrzymy dotykiem"
Rozmiar: 656020 bajtów Rozmiar: 314041 bajtów Rozmiar: 532001 bajtów


Polski Związek Niewidomych Biblioteka Centralna ogłasza konkurs czytania brajlem dla dzieci i młodzieży.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Współzawodnictwo odbywać się będzie w 3 grupach wiekowych.
a. Dzieci najmłodsze z klas 1-3;
b. Dzieci starsze z klas 4-6;
c. Młodzież z klas gimnazjalnych.
Uczestnicy pracować będą na tekstach przystosowanych do grup wiekowych, przygotowanych przez organizatorów konkursu. Komisja konkursowa przy ocenie indywidualnej weźmie pod uwagę następujące kryteria:
" Płynność czytania;
" Dykcja;
" Interpretacja tekstu.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni wg następującej zasady:
" Członkowie jury przyznają punkty w skali od 1-5;
" Punkty są sumowane;
" Nagrody otrzymają uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe i inne wyróżnienia.
Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 20 kwietnia 2009 r.
" telefonicznie - 022 831-22-71 w. 281;
" e-mailem - brajl@bcpzn.pl;
" listownie pod adresem:
Biblioteka Centralna Dział Zbiorów Brajlowskich
ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs czytania brajlem.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 20 maja 2009 r. o godz. 11.00 na terenie Biblioteki Centralnej przy ul. Konwiktorskiej 7 w Muzeum Tyflologicznym. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, natomiast każdy uczestnik wraz z osobą towarzyszącą może liczyć na gorący posiłek.
Serdecznie zapraszamy.

JUŻ PO RAZ TRZECI EUROPEJSKA UNIA NIEWIDOMYCH OGŁASZA KONKURS NA ESEJ!

Konkurs Europejskiej Unii Niewidomych realizowany we współpracy z japońskimi firmami Onkyo i Tenji Mainichi ma na celu promocję brajla jako kluczowego narzędzia umożliwiającego niewidomym dostęp do informacji i społecznej integracji.

Temat: "Umiejętność czytania i pisania brajlem zmieniła mój styl życia". Poprzez swoje osobiste doświadczenie, uczestnicy konkursu wyjaśnią w jaki sposób brajl ulepsza ich codzienne życie. Autorów zachęca się, by nadali temu tematowi twórczą interpretację, a także wzięli pod uwagę, że 2009 rok jest rokiem, w którym świętowana jest 200-setną rocznica urodzin Braille'a.

Uczestnicy: Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy użytkownicy brajla mieszkający w Europie, bez względu na wiek

Kandydaci składają prace w wersji papierowej lub elektronicznej, w języku angielskim lub polskim

Każdy kandydat może przedłożyć tylko jeden esej.

Esej nie może przekraczać 1000 słów (plus 10% tolerancji)

Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem, nazwiskiem i wiekiem kandydata, krajem pochodzenia, nazwą krajowej organizacji członkowskiej Europejskiej Unii Niewidomych, ilością słów

Termin: Prace należy przesłać najpóźniej do 30 kwietnia na adres: Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa lub na adres elektroniczny: jjancewicz@pzn.org.pl z dopiskiem w temacie maila lub na kopercie: "Konkurs na esej". Wybrane eseje zostaną przesłane do Komisji Konkursowej do 15 czerwca 2009. Prace finałowe wybrane zostaną do 1 września 2009

Nagrody:
1. Pierwsza Nagroda - Najlepsza Nagroda Otsuki (1 miejsce) - 2000 USD
2. Nagroda za Doskonałą Pracę (kategoria senior) - 1000 USD
3. Nagroda za Doskonałą Pracę (kategoria junior) - 1000 USD
4. Dwie Nagrody za Świetną Pracę (kategoria senior) - 500 USD
5. Dwie nagrody za Świetną Pracę (kategoria junior) - 500 USD

Prezes Polskiego Związku Niewidomych powoła Komisję Konkursową, która wyłoni pięć najlepszych prac, które zostaną przesłane do paryskiego biura Europejskiej Unii Niewidomych. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!


wystawa DZIEŁO LUDWIKA BRAILLE`A W 200 ROCZNICĘ URODZIN

Zapraszamy na wernisaż wystawy: połączony z konferencją prasową

Muzeum Tyflologiczne
Biblioteki Centralnej
Polskiego Związku Niewidomych
5 stycznia 2009 r., godz. 14.00.


3 grudnia 2008 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana "Teraźniejszość i przyszłość pisma brajla" inaugurująca obchody roku Ludwika Braille'a w Polsce w dwusetną rocznicę urodzin twórcy pisma dla niewidomych.